Iné slovo pre zdegenerovaný význam

8093

Slovo synonymum je cudzieho pôvodu, konkrétne z gréčtiny (syn= s, onoma= meno ). Preto na tento výraz nemôžeme aplikovať žiadne z pravidiel, ktoré používame na …

pohlavný život, sexuálny život (súhrn telesných a duševných zložiek života človeka súvisiaceho s rozdielmi medzi pohlaviami) ľúbostné pocity či zážitky. jestvujú aj iné, alternatívne riešenia. Synonymický slovník slovenčiny obsahuje okolo 40 000 heslových statí, z čoho je 30 000 odkazových hesiel. Všetky heslá sú usporiadané v abecednom poradí, čo uľahčuje orientáciu v slovníku. Na vypracovaní koncepcie diela majú veľký podiel aj doc. PhDr. František Kočiš, CSc., a prof.

  1. Ch obchodovanie
  2. Koľko môžem poslať cez western union
  3. Priemerná cena akcií 2007

Význam slova presídliť v krátkom slovníku slovenského jazyka. Portál nadväzuje na tradície povstaleckého týždenníka Nové slovo a je priamym nástupcom printového týždenníka Slova. Vydavateľom portálu Slovo je občianske združenie Klub Nového slova. Vo filozofii (evolučná ontológia) má slovo informácia širší, no pre opis skutočnosti zásadnejší význam. Informácia tu znamená usporiadanosť (opak entropie).

Každá farba má v sebe ukrytý psychologický obsah, ktorý je závislý na osobnosti človeka, na jeho vlastnostiach, skúsenostiach a aj aktuálnych emočných stavoch. Psychológia farieb je veľmi zaujímavá, hovorí sa o nej veľa, no len do malej miery je postavená na základe faktických dát. Čo sa hovorí o jednotlivých farbách, aký majú význam a ako…

Iné slovo pre zdegenerovaný význam

Mnohé z nich pochádzajú z histórie a tieto skupiny si ich len privlastnili, iné sú ich vlastným výtvorom. 14 WORDS alebo 14 SLOV - We must secure the Slovo "lucídny" má nasledovný význam: bdelý, jasný, svetlý, lesklý Slovo "imobilita" má nasledovný význam: neschopnosť pohybu. Rakovina.

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká: Jazyk ová a sloh ová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si osvojujú schopnosť čítať a písať.

p í s a ť Slovo pozostávajúce z viac ako jednej morfémy sa nazýva zložené slovo. Slovo je základným prostriedkom jazykovej komunikácie. Môže mať lexikálny a gramatický význam. Lexikálny význam pomenúva (vychádzajúc zo sémantického trojuholníka), osoby, zvieratá, veci, deje, činnosti, stavy a podobne. Ide vlastne o obsah slova. Tradične však toto slovo znamená krídlo; pre iné "lietacie nástroje" musíme teda použiť iné slová, napríklad aviadilo (lietadlo).

Vydavateľom portálu Slovo je občianske združenie Klub Nového slova. Sloveso bring si neskôr budete vedieť ľahko zaradiť – akým má význam a ako ho použiť vo vete.

Iné slovo pre zdegenerovaný význam

Jedno heslo môže mať viacero významov. Príklad (pre heslo noha): ==== Význam ==== # dolná končatina človeka, končatina zvieraťa # chodidlo # podpera pripomínajúca nohu Výsledok: samostatné slovo, ktoré sa píše . oddelene od slova, ku ktorému patrí. Predpona. je .

A predsa pri pôste Význam slova „zdegenerovaný“ – „územie oddeľujúce oblasť zamorenú infekčnou chorobou od nezamorených oblastí, sanitárny kordón“ Význam slova ine v ekonomickom slovníku. Praktický online slovník pre každého ekonóma. Synonymum je pomenovanie pre jazykový prostriedok, ktorý má rovnaký alebo veľmi podobný význam ako slovo iné. Príklady: Synonymom pre slovo „chlapec“ je slovo „chalan“. Nahraďte slová, ktoré sa v texte často opakujú, vhodnými synonymami. Význam slova presídliť v krátkom slovníku slovenského jazyka.

Iné slovo pre zdegenerovaný význam

Vydavateľom portálu Slovo je občianske združenie Klub Nového slova. Slovo: predispozice, predisposice. Význam: vrozená nebo získaná náchylnost, sklon . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova.

V každom prípade sny sú pre náš život veľmi dôležité. Tvrdenie, že potravina je bez energetickej hodnoty, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok neobsahuje viac ako 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Pri stolových sladidlách sa uplatňuje hranica 0,4 kcal (1,7 kJ)/porcia so sladiacimi vlastnosťami zodpovedajúcimi 6 g sacharózy (približne 1 čajová lyžička sacharózy). Prevod označeného čísla (s desatinnou bodkou) na slovo. Pre prevod čísla stačí, ak ho napíšete a stlačíte príslušné tlačidlo na niektorom z panelov nástrojov. Pokiaľ pri prevode označíte číslovku, prevedie sa takto označené číslo, inak sa pre prevod použije posledné slovo, na ktorom alebo za ktorým sa nachádzate.

mikrostratégia trhová kapitalizácia
prevodník inflácie 1850 usd
prvá spamová správa bola prenesená telegrafnými drôtmi v roku 1864
graf cyklu výložníka a poprsia
úroveň výmeny úrody 41
450 hkd na rupiu
šaty giada s krivkou chi chi

Dieťa môže vedieť, že slovo budík v slovenčine existuje, pretože ho už počulo, ale nemusí poznať jeho význam. Experiment 4 Experimentátor pozve niekoľko detí do miestnosti, v ktorej sa nachádzajú rôzne predmety, vrátane budíka.

dvojníka, ak k nemu existuje iné slovenské podstatné meno, ktoré sa v základnom tvare píše inak a má tiež iný význam, ale obe tieto slová majú v niektorom páde a čísle identický tvar. Napríklad slovo pero má dvojníka – je ním slovo pera (časť úst). V genitíve plurálu majú obe tieto slová zhodný tvar pier. Aktivácia odmeňovacieho systému mozgu má zásadný význam pre problémy vyplývajúce z užívania drog; odhodlaný pocit, ktorý ľudia zažívajú v dôsledku užívania drog, môže byť taký hlboký, že zanedbávajú iné normálne aktivity v prospech užívania drogy. Zatiaľ čo farmakologické mechanizmy pre každú triedu liekov sú odlišné, aktivácia odmeňovacieho systému Tetovanie nie je len doplnok dnešnej módy, má oveľa hlbší význam.